Opleiding & Ervaring

Werkervaring

Amphia ziekenhuis Breda - Zorgkern Psychiatrie 

Sinds augustus 2021 ben ik werkzaam op de zorgkern Psychiatrie van het Amphia ziekenhuis in Breda. De zorgkern biedt indicatiestelling, diagnostiek en de best passende behandeling aan patiënten met somatisch-psychiatrische comorbiditeit. Het behandelaanbod bestaat uit multidisciplinaire kortdurende groepsbehandelingen en individuele therapieën. 

https://www.amphia.nl/afdelingen/psychiatrie


Algemeen ziekenhuis Klina Brasschaat - Klinische Psychologie

Van 2012 tot juli 2021 ben ik werkzaam geweest in het algemeen ziekenhuis Klina. Hier heb ik ruime kennis en ervaring opgebouwd met allerhande psychologische klachten binnen de medische psychologie.  Specifieke aandachtsgebieden waren psycho-oncologie, oncogenetica,  omgaan met (chronische) ziekte en verlieservaringen. 

Naast mijn werk als psycholoog heb ik ruime ervaring opgedaan met het begeleiden van rokers die willen stoppen met roken (tabakologie).


Psychologencommissie

De Psychologencommissie draagt bij tot de bescherming van patiënten/cliënten van psychologen via een verplichte inschrijving op de lijst van de Psychologencommissie en een deontologische code met gedragsregels. Meer informatie kunt  u vinden via onderstaande weblinks:

www.compsy.be


https://www.compsy.be/files/compsyfolderclienten_web.pdf


Opleidingen  

Emotion Focused Therapy level I for individuals - EFT Instituut Nederland - Eindhoven (2021)

EMDR I - Integrativa - Aalst (2020)

Postgraduaat Psycho-oncologie - Universiteit Gent (2014 - 2016)

Tabakologie - KU Leuven (2013)

Mindfulness training bij Lief Soetewey, Kapellen (2013)

3-daagse palliatieve zorg - Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (2012)

Licentiaat klinische psychologie - Universiteit Gent (2006 - 2007)

Master klinische-en gezondheidspsychologie - Universiteit Utrecht (1999 - 2003)

Regelmatig woon ik studiedagen bij en ontwikkel ik mij verder via supervisie en intervisie.


Beroepsverenigingen

*  lid van EMDR Belgium

* lid van de Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen (VVPAZ)

* lid van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding   

* aangesloten bij de Psychologencommissie

* erkenning FOD Volksgezondheid (visum klinisch psycholoog) 

* erkenning Vlaams Agentschap voor Zorg & Welzijn