Psycho-oncologie

Psycho-oncologie is een gespecialiseerde therapeutische begeleiding voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. Naast de fysieke impact van kanker is er namelijk vaak ook een grote psychologische impact. Kanker heeft invloed op hoe je je voelt, op je relaties, op je zelfbeeld etc. Voor heel wat patiĆ«nten is kanker een ontwrichtende ervaring die de fundamenten van het leven op losse schroeven zet. Zaken die daarvoor vanzelfsprekend waren, zijn dit plots niet meer. Mensen worden geconfronteerd met heel wat verlieservaringen zoals het verlies van controle, verlies van toekomstperspectief, verlies van fysieke mogelijkheden, etc.  Daarnaast is angst voor herval of ziekteprogressie een thema dat vaak speelt. Als gevolg hiervan kunnen psychische problemen ontstaan bij zowel de persoon die ziek is en/of bij de naaste(n).  

Er is begeleiding mogelijk in alle fasen van uw ziekteproces en, indien nodig, ook daarna. Veelvoorkomende thema's in de begeleiding zijn: 

* het verwerken van de diagnose

* omgaan met de impact die de ziekte op verschillende levensdomeinen heeft

* omgaan met stress

* omgaan met angst

* de impact op zelfbeeld


Psycho-oncologische begeleiding in het ziekenhuis - zorgprogramma oncologie

Op de oncologie-afdelingen van de ziekenhuizen zijn er psychologen werkzaam die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van patiƫnten met kanker en hun naasten. Aarzel niet om een beroep te den op de oncopsycholoog van het ziekenhuis waar u in behandeling bent. De begeleiding in het ziekenhuis is bovendien volledig gratis.

Soms kiezen mensen bewust voor begeleiding buiten het ziekenhuis. De psychologische begeleiding buiten het ziekenhuis valt momenteel helaas nog niet onder het toepassingsgebied van de verplichte ziekteverzekering. Sommige mutualiteiten bieden wel (een beperkte) tussenkomst voor de begeleiding buiten het ziekenhuis. Informeer hiervoor best even bij uw mutualiteit.