Werkwijze

Psychologische begeleiding bij klachten (eerstelijnspsychologie)

Het leven is een aaneenschakeling van gebeurtenissen en veranderingen. Gelukkig beschikken we als mens over heel wat aanpassingsvermogen om hiermee om te gaan. Toch kan het gebeuren dat je op een bepaald moment vastloopt. Het lukt je dan niet om, met je vertrouwde arsenaal aan oplossingen, terug perspectief of aanknopingspunten te vinden. Dit kan leiden tot het ontwikkelen van psychische klachten zoals overmatig piekeren, neerslachtige gevoelens, angstige gevoelens, etc.

Psychische klachten zorgen er vaak voor dat we minder (over)zicht hebben op de situatie. We kunnen dan tijdelijk minder goed reflecteren. Het is daardoor vaak lastig(er) om terug aanknopingspunten te vinden om het tij te keren. Psychologische begeleiding kan je hierbij helpen zodat je opnieuw grip kunt ervaren. 

In de begeleiding werken we in de eerste plaats aan het herstellen van het 'overzicht'. Samen maken we een analyse van je klachten, je omstandigheden en je persoonlijke stijl. Vervolgens proberen we 'inzicht' te verkrijgen in hoe deze verschillende factoren met elkaar samenhangen. Van daaruit werken we naar '(voor)uitzicht'. M.a.w. we onderzoeken manieren van omgaan met je omstandigheden en klachten waardoor je je beter kunt gaan voelen. Dit zelfhelende proces ontvouwt zich doorgaans stap voor stap. Regelmatig toetsen we samen af of we op de goede weg zitten. Dit kan aan de hand van je eigen ervaringen of via een vragenlijst waarmee we nagaan of verandering/beterschap 'zichtbaar' wordt. Indien nodig sturen we bij. De begeleiding is ontwikkelingsgericht en richt zich op het verbeteren van jouw zelfredzaamheid in het hier en nu.

Voor een zinvolle psychologische begeleiding is de 'therapeutische relatie' tussen jou en je hulpverlener van groot belang. M.a.w. 'een goede klik' is uitermate belangrijk.

Indien blijkt dat ondersteuning door psychofarmaca zinvol kan zijn, neem ik (in overleg met jou) contact met je huisarts en/of psychiater. Als blijkt dat er meer gespecialiseerde hulpverlening nodig is voor de problemen waarmee je worstelt wordt je, met de nodige zorg, gericht doorverwezen.

Voorbeelden van veelvoorkomende psychische klachten/problemen: 

* negatieve zelfwaardering 

* stressgerelateerde klachten 

* emotionele klachten 

* sub-assertiviteit 

* depressieve klachten 

* angst

Psychologische begeleiding na een verlieservaring

Naast het verminderen van klachten kan psychologische begeleiding zich ook richten op het ondersteunen en/of verwerken van verlieservaringen die je diep geraakt hebben zoals het overlijden van een dierbare, de confrontatie met een ziekte, etc. Deze ervaringen hebben gemeenschappelijk dat ze een diepe impact nalaten en je leven voorgoed veranderen. Hierdoor kunnen er 'breuklijnen' in je leven ontstaan: een 'voor' en een 'na'. Begeleiding kan je helpen bij het zoeken naar een nieuw evenwicht.