Tarieven

Psychologie


Een aantal mutualiteiten (bv. Voorzorg, CM, ...) bieden een (beperkte) tussenkomst voor psychologische begeleiding. Informeer best even op voorhand bij uw mutualiteit  welke actuele voorwaarden er hiervoor gelden. Neem gerust het aanvraagformulier voor tussenkomst mee naar de consultatie. 

Consultatie psychologie (60 min.)

praktijkruimte of wandeling

€55

Consultatie na 19u (60 min.)

praktijkruimte

€60

Tabakologie

Indien u woonachtig bent in Vlaanderen voorziet de Vlaamse overheid een tussenkomst voor rookstopbegeleiding. De overheid betaalt de tussenkomst rechtstreeks aan de tabakoloog. U hoeft enkel het remgeld te betalen. Hoeveel remgeld u betaalt, is afhankelijk van uw hoedanigheid bij het ziekenfonds (wel of geen recht op 'verhoogde tegemoetkoming' = VT) en de begeleidingsduur. Jongeren t.e.m. 20 jaar hebben altijd recht op de verhoogde tegemoetkoming voor rookstopbegeleiding

Intake tabakologie (60 min.)

remgeld zonder VT

remgeld met VT                

                                                                                                 


€30

€4

Consultatie tabakologie (30 min.)

remgeld zonder VT   

remgeld met VT 

     

Uiteraard kan het gebeuren dat u een afspraak niet kunt nakomen. Graag deze uiterlijk 24 uur op voorhand te annuleren zodat de vrijgekomen plaats kan worden aangeboden aan iemand anders. Niet geannuleerde afspraken worden gefactureerd.

                                                                        


€15

€2