Tarieven

Psychologie

Een aantal mutualiteiten (bv. Voorzorg, CM, ...) bieden een (beperkte) tussenkomst voor psychologische begeleiding. Informeer best even op voorhand bij uw mutualiteit welke actuele voorwaarden er hiervoor gelden. Neem gerust het aanvraagformulier voor tussenkomst mee naar de consultatie.  


Consultatie Psychologie (60 min.)                                                                                         € 55


Tabakologie

Indien u in Vlaanderen woont, voorziet de Vlaamse overheid een tussenkomst voor rookstopbegeleiding. De overheid betaalt de tussenkomst rechtstreeks aan de tabakoloog.  U hoeft enkel het remgeld te betalen. Hoeveel remgeld u betaalt, is afhankelijk van uw hoedanigheid bij het ziekenfonds (wel of geen recht op 'verhoogde tegemoetkoming' = VT) en de begeleidingsduur. Jongeren t.e.m. 20 jaar hebben altijd recht op de verhoogde tegemoetkoming voor rookstopbegeleiding. 

Intake tabakologie (60 min.)

remgeld zonder VT                                                                                                                  € 30

remgeld met VT                                                                                                                       €  4