Stoppen met roken

Dat roken ongezond is weten we allemaal. Stoppen met roken is dan ook een voornemen dat veel rokers regelmatig maken. De verslaving blijkt vaak hardnekkig. Begeleiding bij het stoppen vergroot uw slaagkansen.

Tijdens een individueel begeleidingstraject worden uw fysieke, psychologische en gedragsmatige verslaving in kaart gebracht. Er wordt gerichte begeleiding geboden om deze verschillende aspecten van verslaving te be├»nvloeden. 

Er wordt, voor en na de rookstop, ook een CO-meting afgenomen zodat u zelf een belangrijk effect kunt zien van stoppen met roken voor uw lichaam. Dit motiveert vaak extra om de rookstop te doen en vol te houden. 

Voor meer tips en informatie kunt u terecht op  https://www.tabakstop.be/

Voor inwoners van Vlaanderen is er een tussenkomst voorzien voor de begeleiding via de Vlaamse overheid.